kedd, május 21, 2024
LátnivalóMúzeum

Hatvany Lajos Múzeum

A Hatvani Múzeumot a 1969 márciusában hozták létre Doktay Gyula építészmérnök magángyűjteményére alapozva. A múzeum a város történelmi központjában, a Kossuth téren, a Grassalkovich-kastéllyal szemben a régi Sörházban található. Az intézmény a 70-es években lehetőséget biztosított a rendszer ellenzékének számító képzőművészek, a hazai avantgárd bemutatkozására. Ebben az időszakban vette fel az intézmény Hatvany Lajos nevét, miután a híres mecénás özvegye jóvoltából számos alkotással gyarapodott a gyűjtemény.

A múzeum célja, hogy Hatvan történelmét műtárgyak, dokumentumok révén megőrizzék, bemutassák, és átadják. Ezen keresztül a múzeum egyrészt a lokálpatriotizmust segíti elő, másrészt a város arculatának fontos letéteményese.

A múzeum egyik büszkesége a város területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény, a helyi értéktár, egyben ipartörténeti kiállítás. A Hatvani Értéktár részeként jegyzett Cukorgyár történetét és a cukorgyártáshoz kapcsolódó eszközöket is bemutatják a látogatóknak.

A Hatvany Lajos Múzeum gyűjteményei:

  • Néprajzi gyűjtemény
  • Régészeti gyűjtemény
  • Helytörténeti gyűjtemény
  • Képzőművészeti gyűjtemény

A Hatvany Lajos Múzeum 2014-ben teljesen újjászületett, jelenlegi helyére, a régi Sörház épületébe pedig 1996-ban költözött. Az intézmény szerves része a kézműves sörfőzde, melynek alapjául egy, a 18. században az épületben működött üzem szolgált.

Képzőművészeti gyűjtemény

A múzeum alapgyűjteményét nem képezték képzőművészeti alkotások, de az alapítok szándéka már akkor egy olyan múzeum megteremtése volt, amely képzőművészeti gyűjteményével is híressé teheti Hatvan városát. A képzőművészeti gyűjtemény megteremtése és a rangos kiállítások megszervezése Kovács Ákos, 1973-1983 közötti hivatalban lévő múzeumigazgató érdeme.
Hatvany Lajos múzeum
A képzőművészeti anyagban megtalálható itt Moholy-Nagy László négy műve. Számos kortárs képzőművészeti alkotást is őriznek a gyűjteményben, többek között Korniss Dezső, Kondor Béla, Lakner László, Deim Pál, Keserű Ilona vagy Maurer Dóra műveit. A múzeum egyik büszkesége Oscar Kokoschka 10 darabból álló litográfiasorozata. Sőt ide került továbbá Lesznai Anna és Gergely Tibor hagyatéka is. Lesznai hagyatékának bekerülése fordulatos és regényes történet.

Néprajzi gyűjtemény

A néprajzi anyag első képviselői, mint népi cserépedények, kerámiák, főként tányérok, korsók, fazekak, köcsögök is a múzeumalapító magángyűjteményéből kerültek az intézmény tulajdonába. A következő, helytörténeti szempontból is jelentős, nagyobb gyarapodás Szántó Lóránt vezetése alatt történt.

A néprajzi gyűjtemény jellemzően Hatvan környéki tárgyi anyagot tartalmaz, de feliratos falvédők tekintetében például a Kárpát-medence egyik legteljesebb kollekciójával rendelkezik, és érvényes ez a gyékény- és egyéb rostos anyagú népi fonott termékekre is.

Régészeti gyűjtemény

A régészeti gyűjtemény kiemelkedő értékei a hatvani kultúra tárgyi emlékeihez kötődnek, amely a kora bronzkorhoz köthető hatvani kultúra leletei.

A Hatvany Lajos Múzeum régészeti gyűjteményének törzsét múzeum alapítóinak személyes gyűjtései adják. Doktay Gyula tárgyai közül, főleg a hatvani várral kapcsolatos emlékek, a volt vár területén talált kerámiák és vaseszközök emelhetőek ki.
Hatvany Lajos múzeum - Régészeti gyűjtemény
A  gyűjtemény legnagyobb részét az országos jelentőséggel bíró Hatvan-kultúra (Kr.e.2300−Kr.e. 1500) tárgyi emlékei alkotják. A másik korszak, melynek emlékei kiemelkednek a gyűjteményből, a török kor. A törökök 1544-ben foglalták el Hatvant, és igazgatási központtá tették.

Rómaiak és szarmaták Hatvan környékén

A Hatvany Lajos múzeum legújabb állandó tárlata az „Ellenségekből kényszer szülte szövetségesek, rómaiak és szarmaták Hatvan környékén a III-IV. században” elnevezésű kiállítás, mely a rómaiak és szarmaták viszonyát mutatja be Hatvan környékén a III. és IV. században.
Hatvany Lajos múzeum - régészeti kiállítás
Hatvany Lajos múzeum - Régészeti kiállítás
Hatvany Lajos múzeum
A kiállítás a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének segítségével valósult meg, amelynek tagja a hatvani intézmény is. A kiállítást igyekeztek úgy tervezni, hogy önállóan is fel lehessen fedezni, például az egyes vitrinek fiókjait maguk a látogatók húzhatják ki és megtekinthetik a bennük elhelyezett műtárgyakat.

Helytörténeti gyűjtemény

Ebben a gyűjteményében a Hatvan és környéke szempontjából fontos műtárgyak és tárgyegyüttesek mellett egyaránt szerepelnek országos jelentőséggel bíró egységek is. A gyűjtemény kialakulásának kezdetei az 1950-es, 60-as évekre nyúlnak vissza.

Az állandó kiállításban szerepelnek török kori bőr bocskor- és csizmatalpak, amelyek viszonylag jó állapotban vészelték át az elmúlt évszázadokat.


Cím: Hatvan, Kossuth tér 12.