kedd, május 21, 2024
LátnivalóMúzeum

Kiss Pál Múzeum

A Kiss Pál Múzeum Tiszafüred és a vidéki Magyarország egyik legrégebbi alapítású gyűjteménye. Az intézmény jogelődjének tekintett Tiszafüred-vidéki Régészeti egyletet 1877-ben alapították tiszafüredi lokálpatrióták. Az szervezet létesítését 1872-ben Tariczky Endre (1818-1912) tiszafüredi római katolikus plébános vetette fel, aki régészeti ásatások megszervezésével, megvalósításával országos ismertségre tett szert a korabeli tudományos életben.

A múzeum épületét a Lipcsey család építette 1840-körül nemesi udvarháznak. Az épület 1953-ban lett múzeum, ekkor vette fel Kiss Pál 1848-49-es honvédtábornok nevét. Kezdetben tiszteletdíjas pedagógusok vezették, majd 1968-tól főállású muzeológus látja el a szakmai feladatokat.

A múzeum jelenleg is látható állandó kiállítása 2001-ben nyílt meg „Mesterek és mesterművek” címmel. A tárlat rövid várostörténettel indul az első teremben. A második és a harmadik teremben a település hírneves kézműves és háziiparának emlékanyaga látható.

A múzeum földszintes, héttengelyes klasszicista épület, északi homlokzatának közepén portikusszal. Déli oldalán oszlopsoros tornác húzódik. Az épület alatt kisebb pince, és az egykori fűtési rendszerhez tartozó dongaboltozatos folyosó található. Az épülethez a nyugati oldalon kontyolt tetős bővítmény csatlakozik. A ma már műemlékként nyilvántartott épületet 2000-ben felújították.

Az épületében 1849 tavaszán Kossuth Lajos is többször vendégeskedett. A Tiszafüreden letelepedett névadó Kiss Pál a település örvényi úti temetőben nyugszik.

A helytörténeti, néprajzi kiállítás Tiszafüred környéke népművészetének emlékeit tárja a látogatók elé. A legkisebb teremben kiállított dokumentumok, térképek, fényképek és tárgyak arról tanúskodnak, hogy Tiszafüreden a társadalmi és gazdasági fejlődés a 18. század közepétől lehetővé tette a piaci szerepkör, a kereskedelem és a kézművesipar kialakulását.


Kiss Pál Múzeum Kiállítások

Régészeti állandó kiállítás

„Városunk 7000 éve rejtőzködő kincsei” – állandó régészeti kiállítás

A Tiszafüreden a 19. század óta folyamatosan előkerülő régészeti leleteket először a Tiszafüred-vidéki Régészeti Egylet gyűjtötte össze Tariczky Endre vezetésével. Ezt követően a Nemzeti Múzeum és a Damjanich János Múzeum tervásatásai és megelőző feltárásai bővítették ezt az anyagot.
A Tisza-tó építése jelentette a legnagyobb lehetőséget kutatásra, hiszen óriási területek kerültek víz alá, így előzetes feltárásukat nagyon gyorsan és szakszerűen végezték el. Az egyik ilyen nagy központi ásatás a Tiszafüredhez tartozó Tiszaörvényen (Templom-domb) volt, az 1965-69-es években. A középkori település feltárása során közel 25.000 m2-es területen kerültek elő a falu házai, gazdasági épületei, kőből épült temploma és temetője (594 sír), de még a középkori révhez vezető szekérút is
Az 1980-as évek elején ennek az ásatásnak a folytatásaként (Tiszafüred-Morotvapart) szintén a tiszai rév közelében letelepedő újkőkori, majd kelta, szarmata, gepida, avar és az Árpád-kori település maradványai kerültek elő, sok-sok értékes leletanyaggal együtt.

Részletes információ:
kisspalmuzeum.hu/allando-kiallitasok/regeszeti-kiallitas/


Néprajzi állandó kiállítás

„Mesterek és mesterművek – Tiszafüred művészi kisipara és háziipara”

A Kiss Pál Múzeum állandó néprajzi kiállítása 2001-ben nyílt meg. A tárlat rövid várostörténettel indul, a 17. század végi újra telepedéstől tekinti át Tiszafüred történetét, mezővárossá válását. Az első és második teremben a település hírneves kézműves és háziiparának emlékanyaga tekinthető meg.

Kiemelt helyet foglal el ezek között a híres tiszafüredi nyereggyártás, amely már a 18. században ismert volt az egész országban. Az itt készült fanyereg típus füredi nyereg néven terjedt el, elsősorban a hadseregben használták. A huszárság hivatalos nyerge volt, így tömeges gyártása a helyi kézművesipar felvirágzását eredményezte. A kiállítási vitrinben megfigyelhető díszítései ősi technikákat, motívumokat őriznek.

Másik szélesebb körben ismertté vált helyi kézműves mesterség a fazekasság volt. A 19. században Tiszafüred az Alföld legmeghatározóbb fazekasközpontja volt, az itt készült kerámiákat 40-50 kilométeres körzetben keresték. Mesterei egyszer égetett fekete kerámia gyártásában éppúgy jeleskedtek, mint a magasabb technikai tudást igénylő mázas kerámia előállításában.


1848-49-es állandó kiállítás

„Tisztelet a bátraknak” az 1848-49-es szabadságharc eseményei Tiszafüreden

1848 tavaszán és a szabadságharc első hónapjaiban Tiszafüred története nagyon hasonlóan alakult a többi alföldi mezővárosban zajló forradalmi átalakulásokhoz. A tiszafürediek az ország szerte ismert nyeregkészítő iparukkal is hozzájárultak a szabadságharc sikeréhez, folyamatosan készítették a huszárok számára nélkülözhetetlen füredi típusú nyergeket a hadsereg számára. Az 1834-óta álló tiszai fahíd fontos szerepet játszott a politikai és katonai események megszervezésében, hiszen a teher és személyszállítás ebben az országrészben erre a fő közlekedési útra alapozódott.
A kiállításban az eredeti dokumentumok (okiratok, újságok, röplapok, festmények), használati tárgyak és fegyverek mellett viselet rekonstrukciók, tapintható kiállítás és ólomkatonás terepasztal is megtekinthető és kipróbálható.Múzeumpedagógiai foglalkozások segítenek élményszerűen megismeri a kor nagyjait és emléküket, tetteiket az utókor számára megőrizni és továbbadni.


Programok

A Múzeumok éjszakája

2019. Június 22. 16:00
Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész munkáiból válogatott fazekas kiállítás, amely megtekinthető 2019. szeptember 20-ig.

Helytörténeti és régészeti tábor

2019. augusztus 19 -23. 9:00-16:00
Helytörténeti és régészeti tábor a Múzeumban és az örvényi Templom-dombon Tiszafüred 7000 éves történelmét fedezhetik fel ebben az egyedülálló napközis táborban az általános iskolás gyerekek.

Legyél te is régész

2019. szeptember 13. 10:00-15:00, 2019. november 22. 10:00 – 15:00
Kalandos felfedezőnap Tiszafüred 7000 éves történelmében. Jelmezes, játékos múzeumpedagógiai program a középiskolás csoportok számára, kézműves foglalkozással és sok-sok meglepetéssel.

Kulturális Örökség Napok

2019. szeptember 21 – december 20.
Kulturális Örökség Napok Juhászné Soltész Nagy Erika fotókiállítása, amelyben Tiszafüred parkjait egy izgalmas szemszögből mutatja be. A kiállítás megtekinthető 2019. december 20-ig.

Legyél Te is huszár

2019. október 18. 10:00 – 15:00
Kalandos felfedezőnap az 1848-49-es tiszafüredi események nyomában. Jelmezes, játékos múzeumpedagógiai program óvodás és általános iskolás csoportok számára, kézműves foglalkozással.

Múzeumok Őszi fesztiválja

2019. november 11. 15:00 – 17:00
Szent Márton nap, népszokások felelevenítése, jelmezes, játékos múzeumpedagógiai program általános iskolás csoportoknak, kézműves foglalkozással, libavadászattal és lámpás felvonulással.

Legyél Te is Gazda és Gazdasszony

2019. december 6. 10:00 – 15:00
Karácsonyi készülődés a 19. századi „Tisza-Füred” néprajzi hagyományainak felidézésével, kézműves foglalkozás és népi játszóház az óvodás és általános iskolás csoportok számára.


Cím: 5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8.