kedd, május 21, 2024
Települések

Szécsisziget

Szécsisziget Zala megyében, a Zalai dombság Mura és Zala folyók által közrefogott területen, a Kerka folyó partján helyezkedik el. A település Lentitől 10 kilométerre található, nem messze szlovén határtól. A Cserta folyó a falu közelében torkollik a Kerkába.

Szécsisziget a 14. század óta lakott hely, a Szigeti család birtokaihoz tatozott. A Kerka folyó egykori szigetén fekvő települést Laxenburgi Zsigmond elvette Szigeti Pétertől és Széchy Miklósnak adományozta 1403-ban. Innen ered a település neve is. A 16. században a falu Széchy Dénes, majd fia, Széchy Péter birtoka volt. Péter halálával a család férfiágon kihalt. Tőle Julianna nevű nővére, Kéry Ferenc neje örökölte. Kéryné Szapáry Péternek és nejének, Egresdy Zsófiának adta el az uradalmat, a letenyei uradalommal együtt 1690-ben.

II. Szapáry Péter és felesége építette a jelenlegi templomot 1750 és 1760 között. Szécsisziget és a hozzá tartozó uradalom a 19. század közepéig a Szapáryak birtoka maradt. 1820 körül Szapáry Etelt gróf Andrássy Károly vette felségül, így 1945-ig ők birtokolták a területeket.

Budapest – Szécsisziget távolság: 247 km

 

Szécsisziget látnivalók

 

Andrássy-Szapáry kastély – Szécsisziget

A kastély a 18. század második felében épült a Szapáry család megbízásából, a szécsiszigeti vár egy részének felhasználásával. A vár árkait eredetileg földsánc vette körül, melyet fapalánkok egészítettek ki. Ezek nyomaikban ma is felismerhetők.Andrássy kastély - SzécsiszigetA kastély a magyar barokk kastélyok jellegzetességeit mutatja, eredetileg U alakú volt. Az épület maga a Kerka völgyétől pár méterre kiemelkedő, részben mesterségesen kialakított dombon áll. A kastély jelenlegi állapotában L alakú, északkeleti-délnyugati tengelyű szárnya a lakószárny. Az északkeleti oldalához a magtár csatlakozik. A volt istállókat és a kapuépítményt, mely délkeleti oldalon csatlakozott a kastélyhoz, 1945 után lebontották.

A Szécsiszigeti kastély 1820-ban házasság révén került az Andrássy családhoz. Jelenleg a Kerka-mente Natúrpark központjául szolgál.

Kerka Vízimalom Múzeum

A Szécsiszigeti vízimalom egy téglalap alaprajzú, kétemeletes, nyeregtetős malomépület, melyről az első írásos említés a 17. századból való. A malomban három Ganz gyártmányú hengerszéket, egy malomkőjáratot és egy fűrész gattert nézhetünk meg.Vízimalom SzécsiszigetBarokkra jellemző stílusjegyeit a 18. század közepe körül, a Szapáry család révén nyerte el. A Kerka menti malmok közül ez az egyetlen maradt meg. A folyó szabályozása következtében a Kerka 200 méterrel keletre, a településen kívülre került, így a malmot 1963 augusztusában végleg leállították.

Jelenleg a Kerka Vízimalom Múzeumnak ad otthont. Az épület műemléki védelem alatt áll.

Cím: 8879 Szécsisziget, Rákóczi u. 1.

Római Katolikus templom – Szécsisziget

A templomot II. Szapáry Péter építette 1750 és 1760 között. Az egyhajós, gazdag szobordíszítésű barokk épület a község egyik meghatározó műemlék épülete. Homlokzati tornyán volutás kapu, felette a Szapáry címer látható.Szécsiszigeti templomSzentélyrácsa faragott kőfonatos, ajtaja kovácsoltvas, rokokó szószéke domborművel díszített. Az orgonát Anton Rőmer gráci orgonaépítőt építette 1763-ban. A freskók a kevésbé ismert bécsi festő, Johann Pöckel munkái 1763-ból, akinek a neve az egyik freskón látható is. Az oltár fölött található oratóriumban egyházi és helytörténeti kiállítás található.

Cím: Szécsisziget, Rákóczi u. 2.

Bivalyrezervátum

A szécsiszigeti bivalyrezervátumot a Kerka-mente Natúrpark Egyesület alapította 1999-ben. Célja a génmegőrzés, a bemutatás, a legelők természeti értékeinek megőrzése. Szécsiszigeten a nem kívánatos beltenyészet elkerülésére két különböző tenyészetből való bivalycsorda lett telepítve, a továbbszaporodáshoz optimális nemi arány és az elöregedett példányok pótlása miatt.Bivalyrezervátum - SzécsiszigetA rezervátum létrehozása óta óta több bivalyborjú is született, ezáltal a rezervátum elérte a célját. A rezervátum szabadon látogatható.